Charles Duhigg, 'The power of habit’ – book review

Thanks to Duhigg’s book you will get to know what habit loop is and how it influences your life. You have a choice. Choose wisely.

Charles Duhigg, „Siła nawyku” – recenzja książki

Dzięki książce Duhigga dowiesz się, czym jest pętla nawyku i jaki ma wpływ na Twoje życie. Masz wybór. Choose wisely.

„Psychopedagogiczne mity” Tomasz Garstka – 10 cytatów z książki

Naukowy sceptycyzm i myślenie krytyczne w oświacie są wizytówką Garstki. Wybraliśmy 10 cytatów, które wpisują się w przekonujące konkluzje mogące pomóc w przeprowadzeniu udanej reformy systemu edukacyjnego nie tylko w Polsce. Ready? Go!

Tomasz Garstka, 'Psychopedagogiczne mity’ – book review

Reading this book can be the first step to change for the better. It can be an inspiration for the revolution in education and perceiving teaching as… science.

’Psychopedagogiczne mity’ by Tomasz Garstka – 10 quotes from a book

The scientific scepticism and critical thinking in education are Garstka’s card. We chose 10 quotes which are convincing conclusions helping to reform educational system in Poland. Ready? Go!

Tomasz Garstka, „Psychopedagogiczne mity” – recenzja książki

Przeczytanie tej książki może być pierwszym krokiem ku zmianom na lepsze. Inspiracją do rewolucji w edukacji i postrzeganiu nauczania jako… nauki.

Myth of learning styles

Kinesthetic? Visualizer? Audile? Who are you closer to and why will we disappoint you? Time for the next chapter of the cycle where we shatter educational myths. Spoiler alert: learning styles don't exist!

Mit stylów nauki

Kinestetyk? Wzrokowiec? Słuchowiec? Do kogo Ci bliżej i dlaczego Cię rozczarujemy? Pora na kolejną część cyklu, w którym obalamy edukacyjne mity. Spoiler alert: style nauki nie istnieją!