Kurs Efektywnej Nauki dla szkół, uczelni i firm

Czym jest Bethink?

Bethink to firma rozwijająca się od 2017 roku w sektorze edukacji online. Nasze kursy e-learningowe każdego roku kończy ponad 6 tysięcy osób, a autorska metodyka nauczania jest z sukcesem wykorzystywana przy tworzeniu kolejnych kursów dla studentów i licealistów. Od lat współpracujemy z uczelniami i samorządami studenckimi, zmieniając oblicze polskiej edukacji.

Jaki cel kształcenia realizuje kurs?

Kurs Efektywnej Nauki to kurs, którego celem jest opanowanie kluczowej w XXI wieku umiejętności – efektywnego uczenia się. Opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i biologii, która pozwala zrozumieć proces uczenia się. W zakresie praktycznym kurs pomaga w wypracowaniu efektywnych nawyków edukacyjnych oraz rozwijać się w sposób, który przynosi efekty, satysfakcję i radość.

Dla kogo powstał Kurs Efektywnej Nauki?

Dla uczniów, studentów i nauczycieli

Kurs Efektywnej Nauki pozwala wypracować nawyki edukacyjne umożliwiające efektywną naukę i rozwój. Dostarczając psychologiczno-biologiczne podłoże procesu uczenia się, będzie cennym narzędziem w pracy uczniów, studentów i nauczycieli.

Dla instytucji

Kurs Efektywnej Nauki jest narzędziem pozwalającym podnieść efektywność osobistą zarówno w nauce, jak i w pracy. Będzie doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, którym zależy na zespołowej efektywności i produktywnym rozwoju. pracowników.

Odkryj naukę na nowo!

Uczyń swoją naukę kreatywną i efektywną!

  • 15 lekcji
  • 40-60 godzin nauki
  • 1 punkt ECTS

Kurs Efektywnej Nauki

Cel edukacyjny

Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu biologiczno-psychologicznych aspektów procesu uczenia się, wypracowanie 6 efektywnych nawyków edukacyjnych i zainspirowanie do nauki!

Dla kogo

Studentów, licealistów, nauczycieli i wykładowców, przyszłych i obecnych rodziców, wszystkich intensywnie rozwijających się osób (16+).

  • Treści oparte na najnowszych wytycznych dotyczących nauczania!
  • Metodyka nauczania sprawdzona przez kilkanaście tysięcy osób!
  • Atrakcyjna i angażująca formuła – ponad 15 godzin nagrań wideo.
  • W wersji płatnej stały kontakt z prowadzącym kurs – odpowiedź na każde pytanie!
  • W wersji premium kursu paczka kursanta: zeszyt ćwiczeń oraz przybory do tworzenia kreatywnych notatek

Kurs dla instytucji - dlaczego warto?

Kurs Efektywnej Nauki powstał z myślą o systemowym wykorzystaniu zarówno w szkolenictwie, jak i w obszarze biznesu. E-learningowa formuła, pełna opieka dydaktyczna i prosty model dostępu czynią go idealnym rozwiązaniem dla szkół, uczelni oraz przedsiębiorstw, które chcą poszerzyć swoją ofertę szkoleniową dla uczniów, studentów czy pracowników.

Szkoła

Kurs Efektywnej Nauki przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą procesu uczenia się i rozwoju, pozwalając na wypracowanie 6 efektywnych nawyków edukacyjnych. Dzięki licznym nagraniom wideo stanowiącym podstawowy nośnik wiedzy przekazywanej na kursie, jego forma jest angażująca, a nauka z nim – przyjemna. Innowacyjna, autorska platforma e-learningowa Bethink pozwala w sposób efektywny powtarzać materiał i rozwiązywać zadania testowe weryfikujące wiedzę kursanta. Materiał kursu opiera się na tysiącach ankiet, które badały problemy w nauce wśród studentów medycyny. Kurs jest odpowiedzią na te problemy, jak i wiele innych, z którymi większość uczniów spotyka się w toku swojej edukacji. Kurs wyposaża ucznia w narzędzia metapoznawcze, dzięki którym uczeń będzie mógł uczyć się i rozwijać w sposób produktywny, spełniać marzenia zawodowe i osiągać sukcesy edukacyjne.

Uczelnia

W ramach współpracy z Bethink Kurs Efektywnej Nauki może zostać dostarczony zarówno studentom, jak i kadrze dydaktycznej uczelni wyższych, stanowiąc cenne źródło aktualnej wiedzy z zakresu nauczania i uczenia się. Studenci, którzy ukończyli kurs, osiągają lepsze wyniki w nauce, odnajdują motywację do rozwoju, uczą się stawiać i realizować kolejne zawodowe cele. Realizacja Kursu Efektywnej Nauki zajmuje ponad 30 godzin pracy. Jego program kształcenia zakłada przekaz wiedzy na poziomie akademickim. Dzięki temu Kurs może zostać wdrożony jako przedmiot w formie e-learningu o wartości 1 punktu ECTS. Takie rozwiązanie pozwala urozmaicić ofertę edukacyjną uczelni, jednocześnie wspierając efektywność nauki zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej. W podobnej formule Bethink współpracuje z 5 uczelniami w ramach kursów Więcej niż LEK przygotowujących studentów medycyny do Lekarskich Egzaminów Końcowych.

Przedsiębiorstwo

Kurs Efektywnej Nauki stanowi wartościowy i angażujący materiał szkoleniowy, którego ukończenie wyposaża pracownika nie tylko w wiedzę z zakresu uczenia się, ale także rozwoju – jego planowania, analizowania, oceniania i realizowania. Kurs kładzie duży akcent na zarządzanie czasem i kreatywność – jej odkrywanie i praktykowanie, a także uczy, jak wdrażać ją w nauce i codziennej pracy. Wiedza przedstawiona na kursie i nawyki, które należy wypracować podczas pracy z nim, pozwalają pracownikom z sukcesem realizować wyzwania zawodowe wymagające kreatywności, krytycznego myślenia i nastawienia na poszukiwanie nowych rozwiązań. Stanowi on kompleksowe wprowadzenie z podstaw psychologii rozwoju, które będzie wartościowe zarówno dla specjalistów, jak i dla managerów czy liderów zespołów.

Metodyka sprawdzona przez tysiące osób

Metodyka Bethink jest fundamentem m.in. portalu medycznego Więcej niż LEK, na którym realizowanych jest ponad 10 000 kursów rocznie!

Formy współpracy

Zakup dostępów

Umożliwiamy nabycie dostępu do kursu dla wybranej przez instytucję liczby uczniów, studentów lub pracowników w indywidualnie ustalonej cenie. W tym modelu współpracy przekazujemy instytucji wybraną liczbę dostępów umożliwiających rozpoczęcie kursu.

Kody zniżkowe

Współpraca na zasadzie nabycia kodów zniżkowych pozwala instytucji współfinansować dostęp do kursu swoim uczniom, studentom lub pracownikom. Część kwoty opłacana jest przez instytucję w momencie zakupu voucherów, natomiast osoby uczące się pokrywają pozostałą część opłaty w momencie startu nauki.

Stała współpraca

Stała współpraca między Bethink a instytucją zakłada okres wieloletniego partnerstwa, które pozwala na w pełni zindywidualizowane zasady przyznawania dostępów do kursów, finansowania ich przez instytucję oraz stałe raportowanie aktywności kursantów na kursach organizowanych przez Bethink.

Co zawiera usługa?

6 miesięcy dostępu i materiały drukowane

Każdy kursant otrzymuje pełny dostęp do kursu na okres 6 miesięcy. Dodatkowo przy rozpoczęciu kursu każdy uczestnik otrzymuje też paczkę kursanta, w skład której wchodzi album map myśli, torba Bethink, cienkopisy, edukacyjne naklejki i kalendarz!

Opieka dydaktyczna

Dzięki odpowiednim narzędziom komunikacyjnym kursanci mogą zadawać pytania do każdego slajdu i nagrania. Każde pytanie otrzymuje odpowiedź – udziela ich autor kursu wraz z zespołem dydaktycznym Bethink. Kursanci mogą też uczyć się z wielu pytań i odpowiedzi pozostawionych na kursie przez pozostałych uczestników.

Kompleksowa obsługa

Bethink zapewnia instytucji kompleksową obsługę kursantów. Dostarcza raporty o czasie aktywności na kursie, postępach oraz wynikach testów. W ramach współpracy Bethink oferuje możliwość integracji bazy danych z systemem uczelni lub przedsiębiorstwa celem weryfikacji aktywności podczas nauki z kursem.

Cennik dla szkół, uczelni, instytucji i przedsiębiorstw

Czas trwania umowy < 100
kursantów
100 – 1000 kursantów > 1000
kursantów
6 miesięcy 119 zł
miesięcznie / kursant
99 zł
miesięcznie / kursant
79 zł
miesięcznie / kursant
> 6 miesięcy warunki ustalane indywidualnie

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (23%). Płatność jednorazowa lub w ratach.
Możliwość indywidualnych negocjacji – zawarcie wieloletniej umowy znacznie obniża cenę ze względu na redukcję kosztów druku materiałów edukacyjnych
– zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy!

Chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z nami o współpracy instytucjonalnej? Kliknij w przycisk poniżej by zostawić nam wiadomość!

Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Jest to kwestia indywidualnej decyzji każdej osoby uczącej się z kursem. 🙂 Samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę – po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp do kursu na 6 miesięcy (185 dni). Jeśli planujesz naukę na dłuższy okres, to po 6 miesiącach masz możliwość przedłużania dostępu na 1, 6 lub 12 miesięcy. Dzięki możliwości ustawienia indywidualnego planu kursu możesz zacząć naukę, kiedy tego potrzebujesz. Możesz także dostosować tempo pracy do swoich potrzeb i innych zobowiązań.

W Bethink pracują ludzie, dla których edukacja to misja i pasja! Naszym celem jest stałe wspieranie ludzi w efektywnym rozwoju i budowaniu życiowych kompetencji.

Kurs Efektywnej Nauki jest podsumowaniem metodyki nauczania Bethink, którą wykorzystujemy do tworzenia naszych kursów – w tym kursów na Portalu Więcej niż LEK. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu kursów e-learningowych oraz materiałów edukacyjnych, z których skorzystało już ponad 15 tysięcy osób z całej Polski!

Nasze zespoły wydawnicze tworzą kursy e-learningowe, które poruszają szeroki zakres tematyk. Kluczowym elementem wszystkich naszych działań jest rozwój autorskiej platformy e-learningowo-społecznościowej, na której prowadzone są kursy. Kładzie ona pełen nacisk na personalizację procesu nauczania przy jednoczesnej możliwości kontaktu zarówno między uczniami, jak i uczniem a nauczycielem. Pozwala to na prowadzenie asynchronicznego, efektywnego nauczania, które maksymalizuje potencjał, jaki drzemie w każdym z nas.

Aby jednak kursy mogły realizować swój cel edukacyjny, muszą zostać wypełnione treściami odpowiedniej jakości. Dlatego nasza praca nie polega jedynie na projektowaniu kursów, ale również na ich produkcji. Tworzymy szereg materiałów edukacyjnych od różnego rodzaju weryfikatorów, poprzez przejrzyste i atrakcyjne wizualnie slajdy, aż do nagrań audio w formie słuchowisk czy podcastów oraz wideo i animacji. Dzięki naszemu systemowi e-learningowemu badamy również to, jak konstrukcja tych materiałów wpływa na osiągane efekty kształcenia. Pomaga to w ich doskonaleniu, co skraca czas potrzebny na odpowiednie przygotowanie ucznia.

Treści Kursu Efektywnej Nauki pochodzą z trzech źródeł. Z literatury naukowej, analiz ankiet prowadzonych przez Bethink wśród studentów medycyny oraz praktyki autora. Na każdym etapie w trakcie trwania kursu jest zaznaczone, z jakiego źródła pochodzą informacje tak, aby kursant mógł odróżnić opinię autora od faktów i ustosunkować się w sposób krytyczny do przedstawianych treści. Pomaga w tym również opieka dydaktyczna, dzięki której szybko i efektywnie można rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Wszystkie te doświadczenia przerodziły się w treść Kursu Efektywnej Nauki. Jesteśmy przekonani, że będzie on dla Ciebie wartościowy i pożyteczny!

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Realizacja jednej lekcji zajmie od 2 do 3 godzin pracy. Kurs możesz zrealizować w około 4–6 tygodni, zakładając naukę kilka razy w tygodniu. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, odwtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online pełnych grafik, filmów i przypisów.
Zalecane tempo realizacji kursu: do 2–3 lekcji tygodniowo, jednak kurs można zrealizować spokojnie nawet w miesiąc.

W ramach dostępu do Kursu Efektywnej Nauki nie świadczymy indywidualnej opieki dydaktycznej oraz usługi indywidualnej diagnozy edukacyjnej lub psychologicznej. Prywatny kontakt z autorem kursu jest możliwy, ale jedynie w celach organizacyjnych. Stała opieka dydaktyczna polega zatem na możliwości zadawania pytań do treści kursu bezpośrednio na kursie tak, aby zarówno pytania, jak i odpowiedzi zespołu dydaktycznego były publiczne i dostępne dla wszystkich innych osób uczących się.

Dostęp do kursu oznacza dostęp do lekcji, narzędzi komunikacyjnych, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki. 🙂

Dostęp do kursu na 6 miesięcy (185 dni) otrzymasz po opłaceniu całości zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę! 

Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować kurs do swoich potrzeb. Po zakończeniu dostępu możesz go przedłużyć na 1, 6 lub 12 miesięcy.

Na ten moment nie przewidujemy systemu ratalnego dla Kursu Efektywnej Nauki. Planujemy go jednak wprowadzić w przyszłości.

Zapisując się na Kurs Efektywnej Nauki, możesz skorzystać z vouchera zniżkowego lub zniżki grupowej. Oferujemy trzy warianty zniżek grupowych:
1. Study Group: 10% dla grup 5–50 osób.
2. Study Year: 15% dla grup 51–500 osób.
3. Study Uni: 15% dla grup powyżej 500 osób.

Zniżki grupowe można wykorzystać na każdy z kursów dostępnych na Portalu Więcej niż LEK.

Dla absolwentów kursów Więcej niż LEK przygotowaliśmy także zniżkę dostępną na koncie kursanta. Zniżkę 10% wraz z instrukcją jej zaaplikowania znajdziesz, logując się na Kurs do LEK/LDEK/Kursy z Nauk Klinicznych w zakładce „Konto” → „Twoje zamówienia”. 🙂

Na Kursie Efektywnej Nauki przewidzieliśmy limit 500 miejsc. Ograniczenie liczby kursantów jest spowodowane dwoma czynnikami.

Pierwszym z nich jest limit materiałów drukowanych. Każdy kursant w cenie kursu otrzyma zeszyt ćwiczeń, który, uzupełniany w trakcie nauki, stanie się podręcznikiem efektywnej nauki. Praca z nim pozwoli w pełni wykorzystać metodyczny potencjał kursu, a także wracać do stworzonych notatek na przestrzeni wielu lat.

Drugim czynnikiem jest pełna opieka dydaktyczna autora kursu oraz zespołu Bethink na Kursie Efektywnej Nauki. W trosce o to, aby żadne z pytań naszych kursantów nie pozostało bez odpowiedzi, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie limitu miejsc. 

Limit miejsc będzie przez nas na bieżąco monitorowany, aktualizowany, a wraz z upływem czasu – zwiększany. Postaramy się nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie istniała możliwość rozpoczęcia kursu od razu. :)