Naszym marzeniem jest czynić ludzi wolnymi. Wierzymy, że drogą do jego realizacji jest pomoc w efektywnej nauce i świadomym zarządzaniu własnym kapitałem intelektualnym.

Ta misja zawiera się w trzech słowach: Edukacja – Wolność – Szczęście.

Wierzymy, że edukacja prowadzi do rozwoju krytycznego myślenia, to z kolei do samodzielności i wolności, która daje szansę na bycia szczęśliwym – te wartości wskazują nam kierunek rozwoju i popychają do działania.

Dołącz do nas!

Otwarte rekrutacje

Nic nie znaleziono.

Nasze produkty

Zespoły wydawnicze pracują nad naszymi autorskimi kursami e-learningowymi. W ramach portalu Więcej niż LEK ponad 20-osobowy zespół prowadzi edukację z zakresu medycyny i stomatologii.

Co 2. absolwent medycyny przygotowuje się z nami do egzaminów końcowych oraz pierwszych kroków w zawodzie.

Olbrzymi sukces tych kursów (ponad 6000 absolwentów w 3 lata!) stał się dla nas punktem wyjścia do prac nad kolejnymi kursami, już nie tylko z dziedziny nauk medycznych.

Kolejny filar to rozwój własnego ekosystemu e-learningowego (LMS).

Nasza aplikacja, dzięki unikalnym sposobom integracji i strukturyzacji treści, jest dla naszych kursantów podstawą niezwykłego społecznościowego doświadczenia edukacyjnego.

Pomimo nauki zdalnej, kursanci czują się u nas jak w jednym, wirtualnym pokoju nauki.

Rozwijamy własny LMS z myślą o tym, aby docelowo stał się nośnikiem naszej metodyki nauczania i pomagał twórcom na całym świecie tworzyć efektywne kursu i inspirujące społeczności.

Chcesz rozwijać z nami przełomową dla e-learningu aplikację? Sprawdź otwarte rekrutacje!

Jak działamy?

Naszą misję wcielamy w życie, nie tylko za sprawą własnych produktów edukacyjnych. Tworzymy narzędzia, które umożliwiają nauczycielom i mentorom efektywne przekazywanie wiedzy, a uczących się motywują do rozwoju i pomocy innym.

Te dwie wartości – growth & contribution – są też podstawą dla naszego zespołu. Łączy nas chęć pracy dla dobra drugiego człowieka, ale inwestujemy też we własny rozwój, który nie ma końca. Dbamy o to, aby każdy z nas mógł odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy, opierającą się na trzech filarach – autonomii, poczuciu kompetencji oraz wyższym celu.

Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół specjalistów, który dzięki multidyscyplinarności i wzajemnemu wsparciu redefiniuje pojęcie edukacji.