Simon Sinek. Gość, który od lat nie tylko skutecznie pomaga rozwijać nowatorskie koncepty biznesowe, ale również inspiruje i motywuje do działania w życiu prywatnym. I tak jak McLuhan określił świat jako globalną wioskę, tak u Sineka mamy do czynienia z teorią „złotego kręgu”, czyli przełomową koncepcją biznesową, według której przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć sobie na 3 kluczowe pytania, tj. dlaczego?, jak?, co? Zrozumienie poszczególnych elementów tej idei wzniesie Cię na szczyt. Dosłownie.

Dlaczego robisz to, co robisz?

Jeśli masz problem z odpowiedzeniem na to pytanie, zapoznaj się z wybranymi przez nas dziesięcioma cytatami z książki „Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania”, a następnie sięgnij po lekturę.

>Martin Luther King, bracia Wright, Harley Davidson, Bill Gates czy Steve Jobs to tylko kilka przykładów tych, którzy wiedzieli lub wciąż wiedzą, dlaczego. Na ich fenomenie Sinek tłumaczy, że DLACZEGO nie może zostać wymyślone, a… odkryte. Zgadzamy się z nim w 100%. Pytanie „dlaczego” zmienia naszą percepcję. Pozwala dostrzec cel naszych działań. A to pozwala w dalszej kolejności na priorytetyzację działań i mądre, skuteczne działanie. Z punktu widzenia słuchacza dzieje się to samo. Gdy rozumie „dlaczego”, może ocenić działania lidera, zespołu czy firmy. Gdy widzi, że zespół realizuje cel, ufa mu. Pora na Ciebie.

Odkryj swoje dlaczego

  1. „A gdybyśmy tak wszyscy mogli nauczyć się myśleć, działać i komunikować się z innymi tak samo jak ci, którzy potrafią inspirować? Spróbujmy wyobrazić sobie świat, w którym umiejętność inspirowania innych posiada większość ludzi, a nie tylko kilku wybrańców. Liczę na to, że uda mi się zainspirować innych, aby również zaczęli robić coś inspirującego, i wtedy razem zbudujemy firmy, gospodarkę i świat, gdzie lojalność i zaufanie będą normą, a nie wyjątkiem. Nie wyznaczam kierunku działania. Moim celem jest jedynie zaproponowanie powodu działania”.
  2. „Matka natura, która dla większości ludzi jest symbolem nieprzewidywalności, przejawia jednak więcej ładu, niż się na pozór wydaje. Tak jak złoty podział dowodzi przewidywalności w pozornym nieładzie przyrody, tak złoty krąg pozwala dostrzec elementy uporządkowania i przewidywalności w ludzkim zachowaniu. Mówiąc prościej, pomaga nam zrozumieć, dlaczego robimy to, co robimy. Złoty krąg w sposób ewidentny pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć, jeśli każde przedsięwzięcie będziemy zaczynać od postawienia sobie pytania „dlaczego?”.
  3. „DLACZEGO – tylko nieliczni ludzie i nieliczne firmy są w stanie jasno powiedzieć, DLACZEGO robią to, CO robią. Gdy mówię DLACZEGO, nie chodzi mi o zarabianie pieniędzy – to jest tylko ostateczny rezultat. Przez DLACZEGO rozumiem cel, intencję lub przekonanie. DLACZEGO założyłeś tę firmę? DLACZEGO każdego ranka zrywasz się z łóżka? DLACZEGO ciągle o coś zabiegasz?”.
  4. „Celem działalności biznesowej nie powinno być robienie interesu z każdym, kto po prostu chce mieć to, co my mamy. Należy się koncentrować na tych, którzy wierzą w to samo, co my”.
  5. „Dobre organizacje to takie, w których ludzie czują się bezpiecznie. Silna kultura tworzy poczucie przynależności do grupy i działa jak siatka zabezpieczająca. Ludzie przychodzą do pracy, wiedząc, że kierownictwo, koledzy i organizacja jako całość dbają o nich. Oczywiście istnieje również oddziaływanie w drugą stronę – decyzje, wysiłki i działania podejmowane przez jednostkę wzmacniają i chronią interes organizacji jako całości”.
  6. „Komu ufasz bardziej: temu, kogo znasz, czy temu, kogo widzisz po raz pierwszy? Czy bardziej wierzysz reklamie, czy opinii przyjaciela? Czy bardziej zaufasz kelnerowi mówiącemu, że „każde danie z karty jest wyśmienite”, czy takiemu, który odradzi Ci wybranie duszonego kurczaka? Pytania zbyt łatwe? A co powiesz na takie pytanie: Dlaczego ktoś ma ufać Tobie?”.
  7. Charyzma nie ma nic wspólnego z energią; jej źródłem jest klarowne DLACZEGO. Bierze się z absolutnego przekonania o słuszności wielkiej sprawy. Natomiast energia może być następstwem dobrze przespanej nocy lub pokaźnej dawki kofeiny. Energia może pobudzać, ale tylko charyzma może działać inspirująco. Charyzma skłania do lojalności, energia – nie”.
  8. „Nieprzypadkowo trójwymiarowy złoty krąg ma kształt stożka. Podobnie wygląda megafon. Organizacja może skutecznie pełnić rolę tuby, za pomocą której osoba z jasno określonym celem, ideą czy przekonaniem może zwracać się do świata zewnętrznego. Jednak żeby taki megafon zadziałał, musi istnieć wyraźne przesłanie. Jeśli go nie masz, cóż będziesz wzmacniał?”.
  9. „Uczucie spełnienia występuje wtedy, gdy każdego ranka budzimy się, by wypełniać nasze DLACZEGO. Nasze osiągnięcia, czyli to, CO robimy, są znakami potwierdzającymi, że jesteśmy na właściwej drodze”.
  10. „Przywództwo wymaga dwóch rzeczy: wizji nieistniejącego świata i umiejętności komunikowania tej wizji. Pytanie jest, skąd wziąć taką wizję? I tu ujawnia się potęga naszego DLACZEGO. Nasza wizja jest światem, który sobie wyobrażamy, który ma szansę zaistnieć, jeśli każdy dzień poświęcimy na urzeczywistnianie naszego DLACZEGO”.

Czy to już? Czy może potrzebujesz jeszcze trochę czasu? Niezależnie od etapu, na jakim się obecnie znajdujesz, nie przestawaj odkrywać zamiast wymyślać. Twoje dlaczego czeka za drzwiami, które zostały zamknięte, a klucz schowano głębiej. Sięgnij w przeszłość i zbuduj nowe.

Autorzy: Patrycja Sikora i Dariusz Chrapek

Odkryj naukę na nowo!

Uczyń swoją naukę kreatywną i efektywną!