Jednoosobowa filia Zachodniopomorska. Zajmuje się tworzeniem materiałów graficznych i przeganianiem kotów z klawiatury.

Absolwent Koszalińskiego „Wzornictwa”, grafik, projektant, malarz, ilustrator, nerd, amator muzykowania, planszówek, wycieczek rowerowych, wspinaczki skałkowej i wszelkiej maści przejawów działalności artystycznych.

W Bethink znalazł się wyłącznie dzięki jawnej koligacji rodzinnej i tajnym konszachtom.