Jako programista w bethink spełnia się zarówno w swojej pasji do technologii, jak i osobistej misji pozostawiania świata w kondycji lepszej niż ta, w jakiej go zastał.

Marzy, że z czasem posiądzie multidyscyplinarną wiedzę i zostanie szalonym naukowcem-wynalazcą.

Kiedy nie pracuje, gra na gitarze. Kiedy nie pracuje i nie gra na gitarze – śpi.

Niektórzy twierdzą, że wie co robi oraz że ugodzony palcem w odpowiednią część ciała zareaguje odśpiewując hymn ZSRR.