Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego: z pierwszego wyboru jako dietetyk kliniczny, od niedawna także jako edytor. Współpracuje z cateringiem dla dzieciaków, czerpie dziwną satysfakcję z redagowania tekstów, a w Bethink działa w zespole edycji, czuwając nad stroną graficzną oraz poprawnością językową (na punkcie której ma zresztą fioła).